Pályázat magánszemélyeknek

Tanya pályázat

A Tanyafejlesztési pályázat legfőbb előnyei

Egyike azon kevés támogatásoknak, amelyek a tanyán élőket segítik.

 • ivóvízellátó rendszer kiépítésére (kútfúrás, szivattyú);
 • villamos energia rendszer kiépítésére, villamos energia ellátás fejlesztésére;
 • szennyvízkezelő rendszer kiépítésére (egyedi szennyvízkezelés) lehet az elnyert összeget fordítani.

 

Mit jelent ez számokban?

 • Maximum 6,2 Millió vissza nem térítendő támogatás (95 % a projekt nettó összköltségéből).

 

Mikor lehet beadni a pályázatot?

 • 2021. november 6.
 • 2022. január 7.
 • 2022. március 8.

 

Mire lehet pályázni?

A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatók önállóan (legalább egy tevékenység kötelezően választható):

1. háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése:

 • villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést (pl. napelem)

2. háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése:

 • egyedi szennyvízkezelő berendezéssel.

3. háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:

 • kútfúrás
 • vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg napi 50 személy vízellátását
 • háztartási törpe-vízmű

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogathatóak:

 • már meglévő vezetékhálózat rekonstrukciója
 • épületen belüli vízvezeték rendszer felújítása, kiépítése
 • a projekt megvalósításával közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel funkcionálisan megegyező (szélesség, teherbírás, stb.) helyreállítása, szakmai indokoltság alapján
 • próbaüzem
 • az üzemeltetéssel kapcsolatos szemléletformálás, üzemelő berendezések bemutatóján részvétel, amennyiben releváns
 • projektmenedzsment
 • a támogatásból létrehozandó létesítmények kiépítéséhez és megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások megvalósítása
 • előkészítési tevékenységek (pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése, illetékek, hatósági díjak)
 • a fejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges berendezések elhelyezésére szolgáló helyiség kialakítása már meglévő épület bővítése, átalakítása által

 

Mik a nem támogatható tevékenységek?

A fentebb felsoroltakon kívül más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:

 • fenntartási, karbantartási tevékenységek
 • zárt szennyvíztároló, oldómedence kialakítása
 • a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz lerakó kialakítása, bővítése, lezárása, rekultiválása
 • csapadékvíz-elvezető rendszer építése, bővítése, rekonstrukciója
 • jármű beszerzés

 

Kik pályázhatnak?

Területi megfelelősség esetében:

 • VH ügyfél-azonosító
 • ügyfélkapu
 • 18. életévét betöltötte, természetes személy vagy őstermelő
 • 1 éve (folyamatosan) életvitelszerűen a fejlesztéssel érintett tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él lakcímkártyával igazolja és a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint legalább részben saját, vagy legalább részben közeli hozzátartozója tulajdonában van.

Kizáró okok:

 • tanyás települések belterületén helyezkedik el a fejlesztendő ingatlan
PROFI ÁRAJÁNLAT KÉRÉS