Pályázat magánszemélyeknek

Modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása GINOP Plusz-1.2.1-21

Úújabb pályázat vállalkozásoknak GINOP Plusz-1.2.1-21

A pályázat célja a mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása (GINOP Plusz-1.2.1-21) 

 

Mit jelent ez számokban?

Rendelkezésre álló forrás: 200 milliárd Ft

Támogatási mértéke: 10 millió Ft – 629,3 millió Ft.
A támogatás intenzitása maximálisan 70%
A támogatás 90%-a , maximum 566,3 millió Ft előlegként igényelhető.

 

Hogyan kell visszatéríteni?

Ez egy visszatérítendő támogatás, mely adott feltételek mentén részben vagy egészben vissza nem térítendővé alakul.

 

Vannak területi korlátozásai?

Országosan elérhető, kivéve Budapestet. Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie a megvalósítására – tehát biztosított a megfelelő infrastruktúra.

 

Létszám Elszámolható költség/fő Maximális elszámolható összköltség
9 főig 1-9 főig: 11 millió Ft 99 millió Ft
49 főig 1-9 főig: 11 millió Ft
10-49 főig: 5 millió Ft
299 millió Ft
249 főig 1-9 főig: 11 millió Ft
10-49 főig: 5 millió Ft
50-249 ig: 3 millió Ft
899 millió Ft

 

Mikor lehet beadni a pályázatot?

A támogatási kérelmeket több szakaszban lehet benyújtani:

 1. szakasz: 2021. június 28-től  július 5-ig (keret 80 milliárd Ft)
 2. szakasz: 2021. szeptember 27-től – október 4-ig (keret 80 milliárd Ft) 
 3. szakasz: 2022. január 10-től 2022. január 17-ig (keret 20 milliárd Ft) 
 4. szakasz: 2022. április 11-től 2022.  április 20-ig (keret 50 milliárd Ft)

A 3-4. benyújtási szakaszban csak mikrovállalkozások (Budapest kivételével területi korlátozás nélkül) és azok a kis-és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a felhívás keretében tervezett fejlesztéseiket a szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg.

 

Mik a támogatható tevékenységek?

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység:

 • Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek – legalább 2 tevékenység megvalósítása szükséges:

 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el)
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódo gyártási licenc, – know-how beszerzése (elszámolható költség max. 10%-a lehet)
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el)

 

Kik pályázhatnak?

Olyan mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek:

 • rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes üzleti évvel;
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben legalább 3 fő volt;
 • a projekt összköltsége nem haladhatja meg az utolsó lezárt üzleti év szerinti árbevétel másfélszeresé;
 • fejlesztési igénye nem a TEÁOR’08 01 .11-09.90; 10.11 -11 .07, 12.00, 12.00, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásra irányul.

Kik NEM pályázhatnak?

 • egyéni vállalkozók
PROFI ÁRAJÁNLAT KÉRÉS